Justitiemord

Uppdatering av en Rättsskandal


Gratis nedladdning:

"Uppdatering av en Rättsskandal" »

På den här sidan kan du ladda ner boken, "Uppdatering av en Rättsskandal" utan kostnad.

Följande text är tagen från bokens inledning:


"När detta skrivs i början av 2014 har fem år gått sedan boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp publicerades [Thyberg, 2009, 2011]. Där beskrivs en utredning om misstänkt oredlighet i forskning utförd av Karolinska Institutet (KI) i samarbete med Vetenskapsrådet (VR) och riktad mot forskaren Thomas Lundeberg samt hans tidigare doktorand Joakim Carleson.

Fallet kan beskrivas som ett av de märkligaste i sitt slag, präglat av sällsamma anklagelser och ett myndighetsagerande med graverande avsteg från gällande rättsregler. Även om det fanns punkter där Lundeberg och Carleson kunde kritiseras visade det sig vid en närmare granskning att de slutsatser KI och VR gjorde till stor del saknade reell grund."

Läs mer från Förordet här »

 

 Artiklar i ämnet finns här »