Justitiemord

Thomas Lundeberg

« Tillbaka

 

Thomas Lundeberg föddes 1953 i Stockholm. Han utbildades till läkare vid KI och disputerade 1983 vid Fysiologiska Institutionen. Ämnet för avhandlingen var vibrationsbehandling vid kronisk smärta. Fem år senare blev han docent i fysiologi vid KI.

Vid mitten av 1990-talet var han gästforskare vid Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare i Rom under ledning av Rita Levi-Montalcini (Nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1986). Efter återvändandet från Italien arbetade Lundeberg parallellt som forskare vid Institutionen för Fysiologi och Farmakologi vid KI och som läkare vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Karolinska  Sjukhuset.

Han blev specialistkompetent i medicinsk rehabilitering 1997 och i smärtlindring 1999. Året däremellan erhöll han tjänst som universitetslektor vid Institutionen för Fysiologi
och Farmakologi. Under fjorton år ansvarade han för grundutbildningen i fysiologi för blivande sjukgymnaster och undervisade under flera år även blivande läkare i detta ämne.

Lundeberg har handlett ett stort antal doktorander fram till doktorsexamen och har publicerat
cirka trehundra vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter samt flera böcker med klinisk inriktning. Därutöver har han också fungerat som uppfinnare på ett trettiotal patent. Han har haft uppdrag som sakkunnig för Regeringen och Socialstyrelsen gällande alternativa
behandlingsmetoder, utbildning av kiropraktorer och legitimering av naprapater. I augusti 2001 utnämndes Lundeberg till professor i fysiologi vid KI. Han avgick från denna tjänst 2003 och blev istället överläkare i rehabiliteringsmedicin, först vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna och senare vid Danderyds Sjukhus dit verksamheten flyttades 2004. Han är gift med Lena och har tillsammans med henne fyra barn. Familjen bor på Lidingö utanför Stockholm.

 

« Tillbaka