Justitiemord

Referenser

Andersson S. Många frågetecken kring fuskutredning. Farad, 2010-01-22 (a)
Andersson S. Vetenskapsrådet kollade inte fusk-skalan. Farad, 2010-10-08 (b)
Andersson S. Omöjligt att överklaga stoppat forskningsbidrag. Farad,2010-10-08 (c)
Andersson S. Forskarna måste kräva rättssäkerhet. Farad, 2010-10-08 (d)
Andersson S. Universitetet vill avskeda fuskanklagad. Farad, 2011-02-02 (a)
Andersson S. Vetenskapsrådet gömde handlingar. Farad, 2011-02-21 (b)
Andersson S. ”Om vi hade vetat hade vi kanske tänkt ett varv till”. Farad, 2011-02-21 (c)
Andersson S. Gör om fuskutredningen. Farad, 2011-02-24 (d)
Andersson S. Vetenskapsrådets utredning full av fel. Farad, 2011-08-09 (e)
Andersson S. Praktskandal på Vetenskapsrådet. Farad, 2011-08-31 (f)
Andersson S. Vetenskapsrådet backar om forskningsfusk. Farad, 2011-09-08 (g)
Andersson S. Kommission ska granska bristerna i VRs utredning. Farad, 2011-09-12 (h)
Andersson S. Björklund måste ta tag i forskningsfusket. Farad, 2011-09-15 (i)
Andersson S. JO utreder inte Vetenskapsrådet. Farad, 2011-09-15 (j)
Andersson S. Utredare tvivlade på fuskanklagelser. Farad, 2011-09-15(k)
Andersson S. Fuskutredarna följde inte riktlinjerna. Farad, 2011-10-05(l)
Andersson S. Fuskutredare hann inte med protokoll. Farad, 2011-10-18 (m)
Andersson S. Fuskanklagad får 1,7 miljoner av Vetenskapsrådet. Farad, 2011-12-19 (n)
Andersson S. Inte mycket till kommission. Farad, 2012-04-23 (a)
Andersson S. Ny kritik mot fuskutredning – Karolinska begär ny utredning. Farad, 2012-04-23 (b)
Andersson S. Misstänkt fuskare frias efter ny utredning. Farad, 2012-10-29 (c)
Andersson S. Thomas Lundeberg vill ha omprövning av sex år gammal fuskutredning.
                       Farad, 2012-06-04 (d)

.                      

Från artikeln:

"Vetenskapsrådet har JO-anmälts för hanteringen av fuskutredningen mot forskaren Thomas Lundeberg. När han fälldes för fusk 2006 var det efter en av de största fuskutredningar som då gjorts i Sverige.Nu hävdar Lundeberg att Vetenskapsrådets hantering av hans ärende har minst lika stora brister som den som drogs tillbaka i höstas. Medicinforskaren Thomas Lundeberg hävdar att den utredning som kom fram till att han skulle ha fuskat har stora brister. Nu anmäler han Vetenskapsrådet till Justitieombudsmannen, JO.

– Det här är en rättsskandal, anser Percy Bratt, advokat och Thomas Lundebergs ombud. Utredningen uppfyller inte kraven på opartiskhet och saklighet: relevant material har inte beaktats och de har inte diariefört inkommande handlingar. "


Jensen SE. Misstänkt forskningsfusk kommenteras i ny bok. Dagens Medicin, 2009-05-06
Kevles DJ. The Baltimore case. A trial of politics, science, and character.
                   WW Norton & Company, New York, 1998
Lindgren M. Delägare flyr Bird & Bird. Realtid.se, 2011-02-04
Olausson M, Patil PB, Kuna VK, Chougule P, Hernandez N, Methe K, Kullberg-Lindh C, Borg H, Ejnell H, Sumitran-Holgersson S. Transplantation of an allogeneic vein bioengineered with autologous stem cells: a proof-of-concept study. The Lancet, 380, 230-237,2012
Rydqvist B, Ulfendahl M. Sverige behöver en ny instans som utreder forskningsfusk.
                                        Läkartidningen, 103, 3261-3262, 2006

.                      

Från artikeln:

"Ett uppmärksammat fall av påstått forskningsfusk vid Karolinska institutet illustrerar bristerna i den svenska hanteringen av dylika ärenden. Vetenskapsrådet med sin nära koppling till universiteten är olämpligt för utredning av forskningsfusk. En lösning kunde vara att inrätta en fristående instans eller utredningsgrupp med anlitande av utländsk expertis. Förebilder kan hämtas från USA. Regeringen och dess forskningsminister har ett övergripande ansvar för att nå en lösning på dessa frågor."


Stenqvist O. Rättsosäkerhet i högsätet då anklagelser om fusk utreds. Dagens Medicin, 2006-12-06

.                      

Från artikeln:

"I och med hanteringen av Thomas Lundeberg-ärendet har Vetenskapsrådets grupp för utredning av oredlighet i forskning förlorat all trovärdighet. Vetenskapsrådets generaldirektör bör omedelbart ompröva ställningstagandet mot den tidigare KI-professorn Thomas Lundeberg, skriver överläkare Ola Stenqvist i Göteborg."


Stenqvist O. Vetenskapsrådet och KI gör sig båda skyldiga till rättsövergrepp.
                     Dagens Medicin, 2009-06-17

.                      

Från artikeln:

"År 2006 fälldes forskaren Thomas Lundeberg för forskningsfusk. Domarna fick till konsekvens att Lundeberg utpekades som bedragare och belades med vetenskapligt yrkesförbud: I strid med grundlagen beslöt hans senare chef Carola Lemne, då chef för Danderyds sjukhus, att Lundeberg inte fick bedriva forskning, och inte heller skriva översiktsartiklar."


Söderlind O. Sveriges 20 mest skuldsatta – skyldiga staten 4,9 miljarder. Affärsvärlden, 2013-03-22
Thyberg J. Forskningsfusk eller rättsövergrepp?
                  Granskning av en utredning vid Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet. GML,
                  Stockholm, 2009
Thyberg J. Scientific fraud or legal scandal? Examination of an investigation at Karolinska Institutet
                  and the Swedish Research Council. GML, Stockholm, 2011

.                      

Från boken, svensk version:

"Den 22 april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en överläkare misstänks för grovt fusk ­ tidigare professor på Karolinska Institutet anklagas för att ha förfalskat forskningsresultat [1]. Bakgrunden till artikeln var att Karolinska Institutet (KI) några veckor tidigare i en skrivelse bett Vetenskapsrådet (VR) om hjälp att utreda misstankar om vad man kallade "möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis". Denna hemställan gällde den i DN utpekade överläkaren och professorn samt en av hans tidigare doktorander. Uppenbarligen hade journalister fått vetskap om saken och kontaktat KI:s nytillträdda rektor Harriet Wallberg-Henriksson för att få ytterligare information i ärendet. Samma dag som DN på morgonen slagit upp sin nyhet om forskningsfusk på KI i feta rubriker valde dess rektor att bekräfta saken via ett pressmeddelande. Detta spreds på eftermiddagen via Tidningarnas Telegrambyrå (TT)."
Länk till svensk sida »


Thyberg J. Sagan om Bactiguard. Tvivelaktiga affärer med stöd frånregering och stat.
                  GML, Stockholm, 2013
Thyberg J. The Bactiguard fairy tale.
                   A doubtful Swedish-American venture in the medical field. GML, Stockholm, 2013
Uvnäs Moberg K. Det ökande fusket inom forskningen utgör en allvarlig fara för samhället.
                            Dagens Medicin, 2009-06-24

 

« Tillbaka till innehållsförteckningen