Justitiemord

Nya anmälningar från Uvnäs Moberg och Björkholm

« Tillbaka

 

Det hinner inte gå lång tid efter det rektorsbeslut som nämnts ovan innan nya misstankar mot Thomas Lundeberg börjar framföras till KI. Under sommaren 2003 kontaktar Kurt Björkholm, ombud för Kerstin Uvnäs Moberg, prefekten Bertil Fredholm vid FyFa angående Thomas Lundeberg.

De svar Fredholm efter kontakt med Lundeberg gav på Björkholms spörsmål gjorde dock inte denne nöjd. Kort senare, den 23 september, återkommer han därför i samma fråga i ett brev till deka67 nus Jan Carlstedt-Duke (dnr 5463/03-629). Vad saken gäller är om och var djurförsök som beskrivits i en patentansökan har utförts samt plagiat i opublicerade manuskript som bifogats ansökan.

Till saken hör att patenträttigheterna tillhör det bolag som Uvnäs Moberg och Lundeberg äger gemensamt samt att dessa två är angivna som uppfinnare
på ansökan (i nämnd ordning). Det hela rör sig sålunda om en intern angelägenhet inom det bolag, EntreTech Medical AB, som Uvnäs Moberg och Lundeberg bildat och äger tillsammans. Att Uvnäs Moberg via Björkholm vänder sig till KI i dessa frågor är förvånande.

 

« Tillbaka