Justitiemord

Kurt Björkholm

« Tillbaka

 

Kurt Björkholm föddes 1941. Han är bosatt i Saltsjöbaden och har under ett flertal år varit politiskt verksam inom Nacka kommun och i områdesnämnden för Fisksätra och Saltsjöbaden. Han driver sedan slutet av 1980-talet Robur Affärsutveckling AB.

Bolaget har en enmansstyrelse bestående av Björkholm själv med advokat Margareta Nashat som suppleant. Att döma av årsredovisningarna från senare år har bolaget låg omsättning och obetydlig vinst. Rörelsen avser konsultverksamhet inom områdena ekonomi, företagsadministration, affärsutveckling och juridik.

Det är via detta bolag som Björkholm agerat som ombud för Uvnäs Moberg i ett stort antal anmälningar mot Lundeberg och andra. Han har även varit involverad i ett flertal andra bolag, bland annat som styrelseordförande och styrelseledamot.

Med tanke på Björkholms mycket aktiva och ibland remarkabla engagemang i fallet Thomas Lundeberg är det intressant att lägga märke till hans inblandning i en omtalad tidigare polisutredning. Det rörde sig i detta fall om en känd ekobrottsling, Håkan Hanell. Denne
hade uppmärksammats i samband med en stor ekobrottshärva i början på 1980-talet. Han dömdes då till fängelse i två år och nio månader för att ha plundrat flera bolag på stora pengar. I mitten på 1990-talet blev Hanell på nytt aktuell när han via Expressen framförde anklagelser om korruption mot höga polischefer och åklagare i Stockholm. I sammanhanget noterades i pressen att det funnits personer inom Polisen som till Hanell läckt uppgifter om pågående brottsutredningar riktade mot honom och hans far. Detta skulle bland annat ha resulterat i att en husrannsakan blivit resultatlös.

 

« Tillbaka