Justitiemord

Jäv hos Karolinska Institutets handläggare

« Tillbaka

 

När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 30 mars 2004 vänder sig till Vetenskapsrådet och begär hjälp med att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet säger hon att ”själva omfattningen av Lundebergs forskningskontakter och övrig verksamhet gör att Karolinska Institutet finner det svårt att i egen regi göra en neutral och oberoende granskning av de anklagelser som rests mot Lundeberg”.

Av den anledningen borde det självklart ha varit av största vikt att både i den interna utredning som gjordes på KI och i den som sedermera utfördes på VR göra en grundlig analys av eventuella jävsrisker. Några tecken på att så skett går ej att finna i de utlåtanden som avfattats vare sig på KI eller på VR. Tvärtom är det tydligt att någon sådan bedömning värd namnet aldrig har utförts.

 

« Tillbaka