Justitiemord

Innehåll

Här nedan visas bokens/pdf-filens innehåll i sin helhet.
En del av styckena är klickbara för mer läsning.

 
1     Förord
2     Ett skeende på flera plan
3     Bristande likabehandling vid Vetenskapsrådet
3A   Fallet Suchitra Holgersson
3B   Jämförelse mellan granskningarna av Holgersson och Lundeberg
4     Danderyds sjukhus och KI vidmakthåller forskningsförbudet
5     Fortsatta avslag till kravet på rättslig prövning
6     Patent- och bolagstvist mellan Thomas Lundeberg och Kerstin Uvnäs Moberg
       6 - Peptonic AB - (stycke från kapitel 6)
7     Bemötande av kommentarer från VR till boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp
7A   E-postkorrespondens mellan oredlighetsgruppens ledamöter
7B   VR:s officiella kommentarer till boken
8     Sammanfattning
9     Referenser
10   Noter