Justitiemord

Inledning

« Tillbaka

 

Den 22 april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en ”överläkare misstänks för grovt fusk – tidigare professor på Karolinska Institutet anklagas för att ha förfalskat forskningsresultat” [1]. Bakgrunden till artikeln var att Karolinska Institutet (KI) några veckor tidigare i en skrivelse bett Vetenskapsrådet (VR) om hjälp att utreda misstankar om vad man kallade ”möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis”.

Denna hemställan gällde den i DN utpekade överläkaren och professorn samt en av hans  tidigare doktorander. Uppenbarligen hade journalister fått vetskap om saken och kontaktat KI:s nytillträdda rektor Harriet Wallberg-Henriksson för att få ytterligare information i ärendet. Samma dag som DN på morgonen slagit upp sin nyhet om forskningsfusk på KI i feta rubriker valde dess rektor att bekräfta saken via ett pressmeddelande. Detta spreds på eftermiddagen via Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

Där framgick att en mängd grava misstankar riktades mot professorn och dennes tidigare doktorand. Enligt slutmeningen fann KI det dock ”svårt att i egen regi göra en neutral granskning av de anklagelser som rests” och därför hade man begärt hjälp från Etikkommittén vid VR [2]. Ingenting sades om att den som framfört beskyllningarna var en kollega och affärspartner till professorn. Detta framkom istället dagen därpå, den 23 april, i en notis härrörande frånTT och publicerad bland annat i Svenska Dagbladet [3].

Vad man kunde läsa där var till en början följande: ”Djupa personliga motsättningar kryddade med falska anklagelser och svikna löften har lett fram till situationen vid Karolinska Institutet där två tidigare anställda har anmälts misstänkta för forskningsfusk, anser fackets representant”. Vad som förelåg tycktes alltså vara en konflikt mellan två individer och ”misstankar” som KI önskade bistånd från VR med att få utredda. 

 

« Tillbaka