Justitiemord

Information om boken

Forskningsfusk eller Rättsövergrepp

 

På den här hemsidan kan ni ladda ner boken "Forskningsfusk eller Rättsövergrepp?"
utan kostnad.

Boken är skriven av Johan Thyberg och utgavs 2009.

Gratis nedladdning:

"Forskningsfusk eller Rättsövergrepp?" » 

 

För mer information om boken "Forskningsfusk eller Rättsövergrepp?" klicka här!

Mer information om författaren finns på Robert Hahns blogg. Direktlänk till artikeln här »


Free download:

"Scientific Fraud or Legal Scandal?" » 


Presentation of the author and the book:
http://roberthahn2010.wordpress.com/2010/08/09/forskningfusk-i-stopsleven/

Scientific Fraud or Legal Scandal  can be ordered at:
GMLFörlag »

-----------------------------------------------------


Sten Jensen "Ledare i Dagens Medicin 2009-05-06"
Read the article here »

Vetenskapsrådet och KI gör sig båda skyldiga till rättsövergrepp »

(Article in Swedish from Dagens Medicin - nr 25/09, june 17th)

-----------------------------------------------------

"I centrum står smärtfysiologen Thomas Lundeberg, en man i karriären med flera doktorander, företag och patent. När Lundeberg blev professor i början av 2000-talet började en forskningskollega och affärspartner att driva en anklagelsekampanj mot honom och mot flera av hans doktorander. Thyberg redogör för turerna i denna historia, som flera gånger kommenterades i pressen. Lundeberg blev till slut fälld av både KI och VR för ”oredlighet”, vilket medförde att han idag i praktiken har yrkesförbud som forskare."

"Thyberg menar Lundeberg aldrig hade blivit fälld i en svensk domstol. Intressant nog försökte han faktiskt få sin sak prövad juridiskt. Det visade sig dock vara omöjligt. Två domstolar tyckte nämligen att KIs och VRs uttalanden inte utgjorde något ingrepp i hans privata eller ekonomiska förhållanden. Så lite förståelse har alltså samhället för den katastrof som det innebär att två myndigheter offentligt utpekar en som forskningsfuskare."


"Rättsövergrepp eller forskningsfusk riktar sig främst till läkare som är verksamma inom akademisk forskning. Boken har övertygat mig om att misstänkt forskningsfusk bör utredas snabbare och på ett sätt som bättre tillgodoser rättstryggheten i processen."

 

Forskningsfusk eller Rättsövergrepp?

 

 

 

Sammanfattning Från GMLFörlag:


Titel: Forskningsfusk eller Rättsövergrepp
ISBN: 978-91-86215-06-4
Författare: Johan Thyberg
Förlag: GML Förlag
Bandtyp: Storpocket
Format: 146 x 206 mm
Antal sidor: 249

Den 22 april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en överläkare misstänks för grovt fusk ­ tidigare professor på Karolinska Institutet anklagas för att ha förfalskat forskningsresultat [1]. Bakgrunden till artikeln var att Karolinska Institutet (KI) några veckor tidigare i en skrivelse bett Vetenskapsrådet (VR) om hjälp att utreda misstankar om vad man kallade "möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis". Denna
hemställan gällde den i DN utpekade överläkaren och professorn samt en av hans tidigare doktorander. Uppenbarligen hade journalister fått vetskap om saken och kontaktat KI:s nytillträdda rektor Harriet Wallberg-Henriksson för att få ytterligare information i ärendet. Samma dag som DN på morgonen slagit upp sin nyhet om forskningsfusk på KI i feta rubriker valde dess rektor att bekräfta saken via ett pressmeddelande. Detta spreds på eftermiddagen via Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

 

Där framgick att en mängd grava misstankar riktades mot professorn och dennes tidigare doktorand. Enligt slutmeningen fann KI det dock "svårt att i egen regi göra en neutral granskning av de anklagelser som rests" och därför hade man begärt hjälp från Etikkommittén vid VR [2]. Ingenting sades om att den som framfört beskyllningarna var en kollega och affärspartner till professorn. Detta framkom istället dagen därpå, den 23 april, i en notis härrörande från TT och publicerad bland annat i Svenska Dagbladet [3]. Vad man kunde läsa där var till en början följande: "Djupa personliga motsättningar kryddade med falska anklagelser och svikna löften har lett fram till situationen vid Karolinska Institutet där två tidigare anställda har anmälts misstänkta för forskningsfusk, anser fackets representant". Vad som förelåg tycktes alltså vara en konflikt mellan två individer och "misstankar" som KI önskade bistånd från VR med att få utredda.

Källa »

Presentation av författaren och boken:
http://roberthahn.nu/2010/08/09/forskningfusk-i-stopsleven/

 


 

Länkar:

Köp boken!

Om ni vill ha ett fysiskt exemplar av boken kan ni köpa detta på något av följande ställen:

Gml förlag »

Adlibris »

Bokus »

 

Länksamlingar:

 

SvenskaSajter.com - gratis länkkatalog för hemsida & blogg 
SvenskaHemsidor.com - Gratis länkkatalog för din hemsida, webbplats eller blogg

sajtkatalogen.se