Justitiemord

Fortsatta anmälningar från Uvnäs Moberg

« Tillbaka

 

Knappt två månader efter det att KI:s rektor fällt sin dom över Thomas Lundeberg och Joakim Carleson, den 20 augusti 2006, skriver Kerstin Uvnäs Mobergs ombud Kurt Björkholm till utbildningsminister Leif Pagrotsky och rektor Harriet Wallberg-Henriksson (dnr
U2006/5646/02). Han uttrycker sig där inledningsvis på följande sätt.

”Eftersom jag sedan en tid beretts möjlighet att se bakom kulisserna inom forskarvärlden vid Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet och tagit initiativet och drivit den vetenskapliga utredning vid KI, som nyligen avslutades med ett uppmärksammat utlåtande från Vetenskapsrådet, anser jag mig kunna ge ett offentligt uttryck för mina iakttagelser inom framför allt KI”. Som redan tidigare konstaterats så tycks det ingen tvekan om vem det är som ”drivit” granskningen av Lundeberg vid KI och VR.

Björkholm går därefter på nytt igenom hela ärendet igen, alltifrån polisanmälningarna i början av 2002 då Lundeberg utmålades som misstänkt för ett antal allvarliga sjukdoms- och dödsfall
vid KI och SLU (se kapitel 5.1). Särskilda avsnitt i skrivelsen ägnas även åt Lundebergs forskning, hans sabotage mot Kerstin Uvnäs Mobergs forskning, hans utnämning till professor, Hans Wigzells och Harriet Wallberg-Henrikssons roll, med mera.

Avslutningsvis ber Björkholm ”KI att inom några dagar lämna mig besked om KI samtycker till att inleda en fortsatt utredning angående Thomas Lundebergs och hans grupps forskningsverksamhet i enligt med mina ovannämnda intentioner”.

 

« Tillbaka