Justitiemord

Fallet Suchitra Holgersson

Drygt två år efter det att rektor Harriet Wallberg-Henriksson undertecknat beslutet angående Thomas Lundeberg och Joakim Carleson blev ett nytt och senare mycket uppmärksammat fall av misstänkt forskningsfusk aktuellt vid KI. Det gällde professor Suchitra Holgersson (Figur 8) som nyligen hade flyttat från KI till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet (GU). I samband med flytten hade kontroverser uppstått bland annat rörande tillhörigheten av utrustning och primärdata.

Två tidigare doktorander och en student som haft Holgersson som handledare framförde även anklagelser om manipulation av manuskript till arbeten i vilka de deltagit. På basen av en intern utredning utförd vid KI av professorerna Jan Carlstedt-Duke och Anders Gustavsson ansökte i december 2008 rektorerna för KI (Harriet Wallberg-Henriksson) och GU (Pam Fredman) i likalydande skrivelser om att VR skulle utreda de framförda misstankarna om oredlighet inom forskning.

...

En annan som ägnat stort intresse åt VR:s granskning av anklagelserna om oredlighet gentemot Suchitra Holgersson är journalisten Sus Andersson, chefredaktör för tidskriften Farad (Figur 14). Under 2010 tog hon i fyra allmänt hållna artiklar upp frågan om rättssäkerhet vid utredningar om forskningsfusk [Andersson, 2010 a-d]. Under 2011 och 2012 kom sedan en lång rad rapporter där hon i detalj skärskådar processen genom att gå igenom de handlingar som finns i VR:s arkiv samt intervjua både utredare och personer som starkt kritiserat det arbete som gjorts av oredlighetsgruppen och dess sakkunniga [Andersson, 2011 a-n, 2012 a-c]. Hennes reaktion på det hon fann sammanfattas på ett talande sätt i ett inlägg på Farad.se från den 31 augusti 2011 med titeln Praktskandal på Vetenskapsrådet [Andersson, 2011 f].

Nedanstående länkar går till artiklar på Farads hemsida

Ny kritik mot fuskutredning »

Fuskanklagad får 1,7 miljoner av Vetenskapsrådet »

Misstänkt fuskare frias efter ny utredning »
 
Vetenskapsrådet backar om forskningsfusk »

 

« Tillbaka till innehållsförteckningen