Justitiemord

Bemötande av kommentarer från VR till boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp

När boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp kom i tryck [Thyberg, 2009] orsakade den inte överraskande en del rabalder på VR. Innan reaktionerna därifrån kommenteras vill jag för läsaren dock först peka
på några andra händelser av intresse i sammanhanget. Den förste att offentligt uppmärksamma boken var Sten Erik Jensen som i en ledarartikel i Dagens Medicin bland annat skrev följande [Jensen, 2009]:


”Det är en obehaglig bild av vetenskapssamhället som växer fram under läsningen. Personliga motiv och personkonflikter tillåts få förödande konsekvenser för enskilda personer och fakta negligeras. I boken blir Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet rejält kritiserade. För att återupprätta sitt förtroende i frågor kring forskningsfusk krävs en ny, opartisk granskning av ärendet”.

Artikeln på Dagens Medicin i sin helhet »

En dryg månad senare publicerades en debattartikel i samma tidning där professor Ola Stenqvist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg under rubriken ”Vetenskapsrådet och KI gör sig båda skyldiga
till rättsövergrepp” diskuterar utredningen mot Lundeberg mot bakgrund av det som kommer fram i boken [Stenqvist, 2009]. I artikelns slutstycke sägs bland annat följande:


”Johan Thybergs bok Forskningsfusk eller rättsövergrepp ger en skakande bild av hur utredningarna inom KI och Vetenskapsrådet kantats av förutfattade meningar, subjektivitet, jäv, undertryckande av för den anklagade fördelaktig information och partiskhet, och placerar KI och VR på de anklagades bänk”.

Artikeln på Dagens Medicin i sin helhet »

 

« Tillbaka till innehållsförteckningen