Justitiemord

Ägarfrågan i EntreTech Medical AB

« Tillbaka

 

Som beskrivits tidigare påbörjade Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg i början av 1990-talet ett vetenskapligt samarbete runt den fysiologiska betydelsen och eventuell terapeutisk användning av hormonet oxytocin (se kapitel 4.2).

Detta leder 1997 fram till att  man med stöd av Karolinska Innovations AB (KIAB) lämnar in tre patentansökningar inom området sårläkning och smärta. Året därefter bildar man tillsammans med tre andra personer företaget EntreTech Medical AB i syfte att ta till vara de kommersiella möjligheterna i sin forskning. Samma år tar man över de nyss nämnda patentansökningarna från KIAB och söker nya patent i det egna bolagets namn.

De närmaste åren tycks en del slitningar uppstå inom EntreTech Medical AB, vilket dock inte hindrar Uvnäs Moberg och Lundeberg att 2001 bilda ytterligare ett företag, Eustasia AB. Under året söks flera nya patent i de två bolagens namn. Under hösten 2001 blir det också bestämt att Uvnäs Moberg och Lundeberg skall överta de aktier som övriga delägare innehar i EntreTech Medical AB.

 

« Tillbaka